School Break

Programs

เราได้ร่วมงานกับหลากหลายโรงเรียนและภาคเอกชนในการจัดหากิจกรรมที่สนุกสนานเเละส่งเสริมด้าน วัฒนธรรมให้กับเด็กๆในช่วง Exeat หรือช่วง Half-Term ที่นักเรียนมีความจําเป็นต้องออกนอกโรงเรียน หากน้องๆไม่ได้เดินทางกลับประเทศ โปรแกรมที่เราจัดขึ้นนั้นช่วยให้เด็กๆได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษและยุโรปพร้อมทั้งร่วมทํากิจกรรมสนุกๆและยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้ทําความรู้จักกับเพื่อนต่างโรงเรียนต่างวัย สามารถดูรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง

London Mansions

ที่ Paper Plane เรามีบ้านพักส่วนตัวในกรุงลอนดอนเพื่อรองรับนักเรียนของเราตลอดทั้งปีด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการดูเเลนักเรียนภายในบ้านพักที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันและตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลอนดอนเท่านั้น การมีโอกาสได้ดูเเลนักเรียนของเราอย่างใกล้ชิดถือเป็นสิ่งมุ่งหวังเเละความตั้งใจของเราเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีและจัดหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้พวกเขาอย่างเต็มที่

บ้านพักของเรานั้นจะเต็มไปด้วยนักเรียนตลอดช่วงการพักเรียน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่ให้เด็กๆได้ใช้เวลานอกโรงเรียนในบรรยากาศที่เปรียบเสมือนบ้านของเขา ได้พักผ่อนและรายล้อมไปด้วยเพื่อนนักเรียนจากหลากหลายแห่ง พร้อมทั้งบริการด้านอาหารตามความชอบของเด็กๆอีกด้วย ที่บ้านพักของ  Paper Plane  เรามั่นใจว่าเด็กๆของเรานั้นได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสะดวกสบายที่สุดตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในลอนดอน

บริการจัดหาบ้านพักกับครอบครัวชาวอังกฤษ

ตลอดทั้งปีทาง Paper Plane ทํางานอย่างหนักเพื่อทําการคัดสรรครอบครัวชาวอังกฤษที่ยินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติในการร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ เราทําการเลือกสรรครอบครัวที่สมัครใจและชอบพอการดูเเลนักเรียนต่างชาติในระหว่างที่น้องๆอยู่ในประเทศอังกฤษ ครอบครัวที่ให้การดูเเลเด็กจะจัดหาห้องพักส่วนตัว อาหารหรือกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆเพื่อให้เข้าถึงและเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป เรามุ่งหวังให้เด็กๆมีความสุขและพึงพอใจกับการเลือกสรรครอบครัวที่ต้องการความต้องการ ทีมงานผู้จัดการเรื่องที่พักจะให้ข้อมูลเเละการติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เด็กๆพํานักอยู่กับครอบครัว รวมทั้งจัดหารบ้านพักให้ตรงตามความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

สําหรับท่านที่กําลังหาครอบครัวให้กับเด็กๆสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างพร้อมทั้งเเสดงความจํานงความต้องการเเละข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดเเละทีมงานที่ให้การดูเเลจะติดต่อท่านกลับโดยทันที